Kurs spawacza

Kurs spawacza – ile kosztuje i czy warto?

Spawacz zajmuje się łączeniem metalowych elementów w trwałe i wytrzymałe konstrukcje. Spawacze są niezbędni przy produkcji maszyn, pojazdów, konstrukcji stalowych oraz do utrzymania i napraw struktur przemysłowych. 

Profesjonalne szkolenia i kursy spawalnicze zapewniają solidne podstawy teoretyczne. Umożliwiają również zdobycie praktycznego doświadczenia w obszarze różnych technik spawania, takich jak spawanie gazowe, łukowe, MIG/MAG, czy spawanie drutem proszkowym. 

Czym jest kurs na spawacza?

Kurs spawacza to kompleksowe szkolenie, które wprowadza kursantów w tajniki spawania. To intensywny program, w ramach którego uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne w pracach spawalniczych, wiedzę na temat różnych rodzajów spoiw, parametrów spawalniczych i zasad bezpieczeństwa. Poznają różne metody łączenia blach i rur. Kursy spawalnicze wprowadzają w świat norm, standardów i przepisów higieny pracy. 

Rodzaje kursów spawalniczych

Kursy spawania obejmują różnorodne techniki, w zależności od rodzaju  używanych źródeł ciepła, spoiw, a także zastosowanych gazów ochronnych. Kurs spawania zależy od indywidualnych preferencji, specyfiki pracy oraz wymagań danej branży. W ofercie ośrodków szkoleniowych znajdziesz:

 • kurs spawania gazowego, 
 • kurs spawania łukowego elektrodami otulonymi, 
 • szkolenia z metody TIG,
 • szkolenia z metody MIG w osłonie gazu aktywnego i MAG w osłonie gazu obojętnego.

Dlaczego wybrać kurs na spawacza?

Uprawnienia spawalnicze uczynią Cię atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Staniesz się posiadaczem umiejętności, które są poszukiwane w wielu branżach przemysłowych na całym świecie.

Różnorodne kursy spawania dają możliwość wyspecjalizowania się w wielu metodach spawania i zwiększają elastyczności na rynku pracy.

Uprawnienia spawalnicze zapewniają również niezależność zawodową, umożliwiając pracę na własny rachunek.

Perspektywy zawodowe i szerokie zastosowanie umiejętności spawacza

Perspektywy zawodowe dla spawaczy ukazują się jako nieograniczone pole możliwości w dynamicznym świecie przemysłu. Uprawnienia spawacza otwierają drzwi do wielu branż.

 1. Budownictwo i infrastruktura – spawacze są niezbędni w branżach budowlanej, konstrukcyjnej i remontowej, tworząc trwałe struktury mostów, budynków, hal, a także instalacji przemysłowych.
 2. Przemysł Motoryzacyjny – spawacze odgrywają kluczową rolę w produkcji pojazdów, wykonując precyzyjne i bezpieczne połączenia metalowe.
 3. Produkcja i przemysł – uprawnienia spawalnicze są nieocenione w produkcji maszyn, urządzeń, a także w tworzeniu konstrukcji stalowych.
 4. Praca na wysokości – rzemieślnicy specjalizujący się w pracach na wysokości są potrzebni do utrzymania i napraw konstrukcji, takich jak maszty, konstrukcje stalowe czy wieże.

Rodzaje i charakterystyka kursów spawania

Dostępna jest obszerna gama kursów spawalniczych różniących się techniką spawania, zastosowaniem w przemyśle czy precyzją spawania. Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych metod i wybierz kurs spawania dostosowany do Twoich potrzeb. 

Kurs spawania gazowego

Spawanie gazowe, acetylenowo-tlenowe to metoda spawania polegająca na stapianiu brzegów łączonych elementów przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania się gazu palnego (najczęściej acetylenu)w atmosferze dostarczonego tlenu. Spawanie gazowe pozwala m.in. na spawanie blach i rur.

Spawanie Łukowe Elektrodą Otuloną

Spawanie łukowe elektrodą otuloną, czyli manual metal arc welding, tworzy między topliwą elektrodą a spawanym materiałem jarzący się łuk spawalniczy, stapiający brzegi łączonych metali. Spawanie odbywa się w wyniku stopienia metali.

Osłona gazowa łuku uzyskana w wyniku topienia otuliny elektrody w czasie spawania zabezpiecza jeziorko ciekłego metalu przed działaniem tlenu i azotu z powietrza atmosferycznego. 

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas)

Metoda TIG to spawanie łukowe prądem stałym w osłonie gazu obojętnego elektrodą nietopliwą. Spawanie polega na stopieniu brzegów łączonych elementów ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między nietopliwą elektrodą, a łączonym materiałem.

W procesie spawania łuk spawalniczy jarzy się w osłonie gazowej obojętnej helu, argonu lub ich mieszanki.

Metoda TIG umożliwia spawanie stali stopowej, stali niestopowej, stopów aluminium, niklu oraz tytanu.

Spawanie MIG/MAG w osłonach gazowych (Metal Inert Gas/Metal Active Gas)

Spawanie łukowe MIG w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą to spawanie półautomatyczne . Spawanie łukowe w osłonie gazowej, polega na stapianiu krawędzi łączonych elementów ciepłem łuku elektrycznego  jarzącego się między topliwym drutem elektrodowym podawanym w sposób ciągły, a materiałem rodzimym.

Spawanie półautomatyczne MAG obejmuje technikę spawania z użyciem drutu elektrodowego i gazów aktywnych. Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego jest procesem spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych chemicznie.

Porównanie metod spawania

Porównanie metod spawania

Wymagania Wstępne i Kwalifikacje

Kursy spawania są dostępne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę ze spawaniem i dla doświadczonych pracowników pragnących rozwijać swoje umiejętności. Do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy:

 • mają ukończone 18 lat,
 • mają co najmniej wykształcenie podstawowe, 
 • posiadają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodu spawacza. 

Zawartość programu szkoleniowego

Ośrodki szkoleniowe w ramach szkolenia zazwyczaj oferują:

 • szkolenie pod okiem doświadczonych instruktorów,
 • materiały dydaktyczne,
 • wyposażone miejsce szkolenia,
 • materiały spawalnicze,
 • nieograniczony dostęp do wody i ciepłych napojów,
 • przygotowanie do egzaminu,
 • wyrobienie książeczki spawacza.

Praktyczne i teoretyczne aspekty kursu

Uczestnicy kursu na spawacza, w zależności od wybranej metody zdobędą szeroki zakres umiejętności i wiedzy teoretycznej w zakresie spawania. 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Na kursie przyswoisz zasady bezpiecznej pracy w środowisku spawalniczym i korzystania z odpowiedniego sprzętu ochronnego. Nauczysz z się identyfikować i minimalizować potencjalne zagrożenia związane z procesem spawania.

Przygotowanie do egzaminu spawacza

Kurs obejmie specjalistyczne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje spawacza w zakresie umiejętności praktycznych i części teoretycznej. Kształcenie jest realizowane zgodnie z polsko-europejską normą PN-EN ISO 9606-1. 

 • Na kursie spawania gazowego zdobędziesz umiejętność obsługi sprzętu do spawania gazowego, zrozumiesz zasady regulacji strumienia gazu i prawidłowego stosowania różnych rodzajów gazów.
 • Szkolenie ze spawania łukowego elektrodą otuloną nauczy Cię spawania łukowego przy użyciu elektrody otulonej, obejmując różne techniki i metody osiągania trwałych połączeń.
 • Spawanie elektryczne metodą TIG pozwoli Ci nauczyć się obsługi spawarki TIG, precyzyjnego kierowania strumieniem gazu ochronnego oraz spajania różnych metali.
 • Spawanie MIG/MAG wprowadzi Cię w tajniki spawania drutem elektrodowym. Zdobędziesz umiejętność regulacji prądu i doboru parametrów gazu.

Czas trwania i koszt kursu

Czas trwania kursu na spawacza może trwać od kilku dni do kilku miesięcy i jest zależny rodzaju kursu, poziomu zaawansowania, oraz intensywności szkolenia.

Kurs na spawacza może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od lokalizacji, rodzaju kursu i instytucji prowadzącej szkolenie.

Dla osób bezrobotnych kurs spawacza jest finansowany przez Urząd Pracy. Dofinansowanie można również uzyskać z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego.

Zdobywanie uprawnień spawalniczych

Zawód spawacza wymaga potwierdzenia kwalifikacji poprzez zdobycie uprawnień spawalniczych. Egzamin spawacza jest przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 9606-1. Certyfikat spawacza można uzyskać kończąc egzamin wynikiem pozytywnym.

Proces uzyskiwania certyfikatu spawacza (EN ISO 9606-1)

Proces rozpoczyna profesjonalny kurs spawacza przeprowadzony w ośrodku szkoleniowym,podczas którego kursanci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności.

Kurs spawacza kończy się egzaminem spawalniczym. Egzamin sprawdza wiedzę kandydata w zakresie spawania, właściwości materiałów oraz zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Druga część egzaminu to praktyczne wykonanie spoiny z użyciem określonej techniki spawalniczej.

Po zdaniu egzaminu spawacz otrzymuje uprawnienia spawacza i certyfikat potwierdzający jego kwalifikacje. Warto również wyrobić sobie książeczkę spawacza.

Rola Instytutu Spawalnictwa w Certyfikacji

Instytut spawalnictwa odgrywa kluczową rolę w procesie certyfikacji spawaczy. To wyspecjalizowane centrum:

 • dba o przestrzeganie norm i standardów, takich jak EN ISO 9606-1, określających procedury egzaminacyjne,
 • organizuje i nadzoruje egzaminy spawalnicze,
 • Instytut Spawalnictwa wydaje certyfikaty potwierdzające kwalifikacje spawaczy,
 • oferuje szkolenia doskonalące oraz kursy uzupełniające,
 • aktywnie monitoruje i aktualizuje normy w sprawie bezpieczeństwa w branży.

Co Dalej po Ukończeniu Kursu?

Kurs spawacza gwarantuje solidne fundamenty zawodowe, które pozwalają zdobyć zatrudnienie w:

 • warsztatach spawalniczych specjalizujących się w produkcji lub naprawie konstrukcji metalowych,
 • firmach budowlanych specjalizujących się w montużu konstrukcji stalowych,
 • przemyśle morskim i hutniczym.

Możliwości Dalszego Rozwoju i Specjalizacji

Ukończenie szkolenia i zdobycie certyfikatu spawacza to dopiero początek przygody zawodowej. Istnieje wiele możliwości dalszego rozwoju pozwalających na podniesienie kwalifikacji oraz osiągnięcie mistrzostwa w dziedzinie spawalnictwa.

Absolwent ma możliwość rozwinąć umiejętności spawania stali niestopowych. Może dołączyć do specjalistycznego szkolenia drutem proszkowym, lub opanować spawanie pachwinowe umożliwiające spawanie w trudno dostępnych miejscach,

Historie Sukcesu i Case Studies

Zbyszek z Bydgoszczy
Zbyszek od ponad 15 lat pracował w firmie produkcyjnej na stanowisku formierza. Nie był jednak usatysfakcjonowany ze swoich zarobków. Postanowił podjąć kurs spawacza. Zdobył certyfikat i znalazł zatrudnienie w warsztacie specjalizującym się w konstrukcjach metalowych. Jego zarobki zwiększyły się trzykrotnie, znacznie podnosząc standard życia.

Mateusz z Katowic
Mateusz z Katowic pracował jako technik R&D w jednej z dużych firm zagranicznych. Z przyczyn osobistych wyjechał za zachodnią granicę. Bez znajomości języka i odpowiedniego miał trudność ze znalezieniem stałej pracy. Nie był usatysfakcjonowany ze swojego życia zawodowego. Wrócił do kraju, zapisał się na kurs spawalniczy i zdobył uprawnienia honorowane w krajach UE. Objął stanowisko spawacza w niemieckiej firmie specjalizującej się w spawaniu kratownic metalowych. 

Podsumowanie

Zawód spawacza to profesja przyszłości, odgrywająca ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu. Profesjonalny kurs spawacza pozwoli Ci zdobyć poszukiwane wśród pracodawców umiejętności i uczyni Cię atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Koszt i czas trwania szkolenia uzależniony jest od wybranej metody, poziomu zaawansowania i trybu kursu. Kurs spawania kończy się egzaminem potwierdzającym umiejętności. Pozytywny wynik pozwoli Ci rozwinąć karierę w zawodzie spawacza i znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również na rynku europejskim.

Daj sobie szansę na lepszą przyszłość zawodową i zapisz się na profesjonalny kurs spawania.

Pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne korzyści z ukończenia kursu spawalniczego?

Posiadanie certyfikatu spawacza zwiększa atrakcyjność na rynku pracy i oferuje szereg możliwości zawodowych.

Czy istnieją specjalne wymagania wstępne do uczestnictwa w kursie spawalniczym?

Uczestnicy powinni mieć przynajmniej wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Jak długo trwa kurs na spawacza?

Czas trwania kursu na spawacza może się różnić w zależności od rodzaju kursu oraz stopnia zaawansowania. Standardowo kurs podstawowy może trwać od kilku dni do kilku miesięcy.

Jakie są koszty kursu spawalniczego i czy istnieje możliwość dofinansowania?

Koszty poszczególnych kursów zależą od metody spawania czy trybu szkolenia. Koszt waha się między kilkaset a kilka tysięcy złotych.

Jak wygląda egzamin po ukończeniu kursu?

Egzamin obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy są oceniani pod kątem zdolności do wykonania spoin zgodnie z normami branżowymi.

Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu kursu na spawacza?

Absolwenci mogą pracować w różnych branżach, takich jak produkcja, budownictwo, czy przemysł.

Czy po ukończeniu kursu istnieją dodatkowe szanse rozwoju zawodowego?

Tak, po ukończeniu kursu spawalniczego istnieje wiele możliwości dalszego rozwoju. Spawacze mogą podjąć specjalistyczne kursy, uzyskiwać dodatkowe certyfikaty, a nawet zdecydować się na szkolenia instruktorskie.

Zobacz również: Jak zostać spawaczem? Wszystko, co warto wiedzieć o zawodzie

Może Cię zainteresować: Hydraulik – czy to się opłaca?

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.

Oferty pracy

Spawacz

Jelcz

koordynacji zadań. Nasze wymagania: Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe (preferowane kierunkowe ślusarz-spawacz

Aplikuj

Spawacz

Contrain

osób, które są zainteresowane podjęciem pracy na stanowisku: Spawacz Aplikuj, nawet jeżeli Twoje uprawnienia spawacza…

Aplikuj

Ślusarz - Spawacz

Walter Kompressortechnik

WALTER KOMPRESSORTECHNIK to międzynarodowa grupa przemysłowa przedsiębiorstw. Od ponad 30 lat zajmujemy się produkcją i sprzedażą nowoczesnych urządzeń związanych z wytwarzaniem i użytkowaniem sprężonego powietrza (sprężarki śrubowe, tłokow…

Aplikuj

Spawacz

FAMUR (GRENEVIA SA)

FAMUR to ponad sto lat doświadczenia i zaawansowana myśl inżynierska, które wpływają na zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa pracy odbiorców naszych rozwiązań. Dostarczamy technologie i produkty dla sektora wydobywczego oraz energetyki…

Aplikuj

SPAWACZ MIG 135 (m/k)

Walter-Fach-Kraft

: SPAWACZ MIG 135 (m/k) Miejsce pracy: Opole, opolskie ZAKRES OBOWIĄZKÓW: spawanie grubych blach (FM1, FM2 pod kątem 45…

Aplikuj

Artykuły z serii Rozwój (15)