praca z osobą z niepełnosprawnością

Pracownik z niepełnosprawnością – co warto wiedzieć?

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością to temat, który w obliczu pogłębiającego się deficytu pracowników na rynku pracy powinien skłonić biznes do podjęcia działań. Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością to możliwości pozyskania kompetentnych pracowników oraz skorzystania z szeregu korzyści w wymiarze finansowym, biznesowym, wizerunkowym i społecznym.

Od czego zacząć?

W Polsce jest 1,3 mln osób z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym a tylko 1/3 z nich pracuje. Powody tego są różne, jednak jedną z większych trudności jest nadal brak świadomości i wiedzy wśród pracodawców o możliwościach wykonywania pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Wielu pracodawców obawia się, że osoba z niepełnosprawnością nie będzie skuteczna w pracy.

Całe szczęście te firmy, które już zatrudniają pracowników z niepełnosprawnością pokazują doświadczenia pozytywne i chwalić się mogą korzyściami, jakie wnosi zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością.

Po pierwsze trzeba uświadomić sobie, że osoby z niepełnosprawnością to bardzo szeroka grupa. Warto zapamiętać, że możemy zatrudnić osobę z takim rodzajem niepełnosprawności, który nie będzie wpływał na możliwość wykonywania zadań. Wszystko zależy od stanowiska i jego wymogów w odniesieniu do posiadanego rodzaju niepełnosprawności, a ich jest wiele.

Zanim zatrudnimy osobę z niepełnosprawnością warto zadać sobie pytanie: jakie powinna mieć umiejętności ta osoba, czego od niej oczekujemy jako pracownika, jakie miałaby wykonywać obowiązki? W sytuacji kiedy chcemy zatrudnić pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności powyższe pytania są tak samo ważne, jak w przypadku każdego innego kandydata.

Prawo a zatrudnienie pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aktem prawnym regulującym zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jest najważniejszym dokumentem określającym obowiązki pracodawcy, prawa niepełnosprawnego pracownika oraz wszelkie zagadnienia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wsparcie, z którego może skorzystać pracodawca przy zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością to:

  • dofinansowanie do kosztów zatrudnienia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty uzależnione są od stopnia niepełnosprawności pracownika
    i oscylują miedzy kwotą 450-2400 zł comiesięcznego dofinansowania,
  • zwrot kosztów na stworzenie i przystosowanie stanowiska pracy,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego,
  • zwrot kosztów wynagrodzenia asystenta pracownika niepełnosprawnego

Szczegółowych zapisów dotyczących warunków jakie powinien spełnić pracodawca chcący uzyskać wyżej wymienione dofinansowania warto szukać na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl lub na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl

Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, poza czysto ekonomicznymi korzyściami zyskują również w procesie budowania wizerunku firmy jako odpowiedzialnej społecznie.  Firmy, w których pracują osoby niepełnosprawne są obierane jako bardziej troskliwe i oferujące stabilniejsze zatrudnienie. Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie przekłada się również na pozytywne postrzeganie firmy przez pracowników.

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.

Oferty pracy

Senior Payroll Specialist @ Deloitte

Deloitte

), State Fund for Rehabilitation of Disabled People (PFRON), and Central Statistical Office (GUS), Setting up and maintaining…

Aplikuj

Specjalista ds Płac

ArcelorMittal

rozliczeń ZUS, US, PFRON – bieżąca współpraca z organizacjami administracji – ZUS, US, komornicy – sporządzanie zestawień…

Aplikuj

HR and Payroll Administrator

DAZN

all payroll related matters and execute post payroll run related duties (statutory reporting and filing to authorities: ZUS, PFRON

Aplikuj

Senior Payroll Specialist

Deloitte

Institution (ZUS), State Fund for Rehabilitation of Disabled People (PFRON), and Central Statistical Office (GUS) Setting up…

Aplikuj

Senior Payroll Specialist

CD Projekt

, contracts of mandate, contracts for specific work). Timely handling of public-law settlements – ZUS, PIT, PFRON. Cooperating…

Aplikuj

Artykuły z serii Rozwój (15)