Zawody pożądane na rynku pracy

Zawody pożądane na rynku pracy

W Polsce brakuje pracowników, a najbardziej brakuje ich na stanowiskach związanych z pracą fizyczną. W przypadku zawodów deficytowych zauważalna jest tendencja rosnąca – z roku na rok ich liczba wzrasta. Zapraszamy do artykułu w którym dowiesz się jak aktualnie wygląda sytuacja z pożądanymi zawodami !

Zawody deficytowe istnieją, co wydaje się być jednym z następstw rynku pracownika, o którym wiele się mówi w ostatnim czasie. Sytuacja wyraźnie wskazuje na niedobór odpowiednio wykwalifikowanych osób. Pomimo problemu pracodawców z rekrutacją należy pamiętać, że rynek pracy w Polsce jest mocno zróżnicowany, szczególnie porównując rynki miast wojewódzkich z mniejszymi miejscowościami, które nie są położone w pobliżu dużych ośrodków.

Są jednak takie profesje, które w najbliższym czasie nie powinny obawiać się o pracę, a w razie chęci jej zmiany, bez trudu znajdą kolejne zatrudnienie.

Najbardziej poszukiwani pracownicy w skali całego kraju:

 • betoniarze i zbrojarze
 • brukarze
 • cieśle i stolarze budowlani
 • dekarze i blacharze budowlani
 • elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy
 • monterzy instalacji budowlanych
 • murarze i tynkarze
 • operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 • operatorzy obrabiarek skrawających
 • robotnicy obróbki drewna i stolarze
 • spawacze
 • ślusarze

Większość z wymienionych zawodów jest znacznie korzystniej opłacana poza granicami kraju, co skłania do emigracji zarobkowej, np. do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Deficyt zmieni jednak ten stan rzeczy – dzięki takiej sytuacji płace w Polsce wzrosną.

Na rynku będzie brakować zarówno specjalistów, jak i wykwalifikowanych robotników. Aby zapewnić możliwość funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorcy będą zmuszeni podnieść stawki aby przyciągnąć uwagę.

Na rynku będzie brakować zarówno specjalistów, jak i wykwalifikowanych robotników. Aby zapewnić możliwość funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorcy będą zmuszeni podnieść stawki aby przyciągnąć uwagę.

Czy wiesz, że:

Czy wież, że poziom bezrobocia jest niższy na terenach, na których mieszka więcej osób z wykształceniem zawodowym?  Idealnym przykładem są województwa wielkopolskie (10,5 proc.) i śląskie (11,9 proc.). Na tych obszarach tradycja szkolnictwa zawodowego zachowała się najsilniej. Wciąż wiele osób pracuje tu w różnych gałęziach przemysłu i usług, gdzie wymagane są specyficzne, zawodowe umiejętności. W tych regionach tradycyjnie szacunek nadal wzbudzają osoby, które posiadają konkretne umiejętności zawodowe.

Czy wiesz, że:

Urząd Pracy w Białymstoku przeprowadził badania, w trakcie których weryfikowano sytuację osób posiadających wykształcenie zawodowe. Okazało się, że ponad 70 proc. absolwentów szkół zawodowych znajdowało pracę już w ciągu miesiąca od momentu, gdy rozpoczęli poszukiwania. Zaledwie 1,4 proc. ankietowanych szukało zatrudnienia dłużej niż rok.

Pamiętaj!

Po przeczytaniu tego artykułu pamiętajcie o tym, iż mimo to, że według różnych statystyk pierwsze zarobki osób z wykształceniem zawodowym są zazwyczaj niższe od tych z wykształceniem wyższym to z pewnością nie można tego uznać za regułę. Jeżeli przeanalizujemy aktualną sytuację na rynku pracy, okaże się, że najbardziej poszukiwani są wysoko wykwalifikowani robotnicy i to oni otrzymują atrakcyjne wynagrodzenie!


fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.