Policjant

Zarobki, rekrutacja i opis zawodu policjanta – Jak zostać policjantem?

Zarobki i kariera w policji: kompleksowy przewodnik dla przyszłych funkcjonariuszy

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad karierą w służbach mundurowych? Ten artykuł to kompleksowy przewodnik po zawodzie policjanta, od procesu rekrutacji po możliwości awansu i zarobki. Dowiesz się, jak zostać funkcjonariuszem, jakie są wymagania i jak przygotować się do tej odpowiedzialnej roli. Niezależnie od tego, czy dopiero rozważasz tę ścieżkę kariery, czy już jesteś na etapie składania dokumentów, ten tekst dostarczy Ci cennych informacji i porad.

Jak zostać policjantem? Krok po kroku przez proces rekrutacji

Proces rekrutacji do policji składa się z kilku etapów i może wydawać się skomplikowany. Kandydaci muszą przejść przez szereg testów i sprawdzianów, zanim nastąpi ich przyjęcie do policji i zostaną przyjęci do służby. Kluczowe etapy to:

 1. Złożenie wymaganych dokumentów, w tym podania o przyjęcie do służby i kwestionariusza osobowego.
 2. Test wiedzy ogólnej, składający się z około 40 pytań.
 3. Test sprawności fizycznej, obejmujący pokonanie toru przeszkód w odpowiednim czasie.
 4. Testy psychologiczne, mające na celu ocenę predyspozycji kandydata.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną.

Każdy etap rekrutacji ma na celu sprawdzenie różnych aspektów przydatności kandydata do służby w policji.

Jakie są wymogi, aby dostać się do policji?

Aby zostać funkcjonariuszem policji, kandydat musi spełnić szereg wymogów. Podstawowe kryteria obejmują:

 • Obywatelstwo polskie
 • Nieposzlakowaną opinię
 • Wykształcenie co najmniej średnie jest wymagane do przyjęcia do policji.
 • Odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczną
 • Brak karalności

Ponadto, kandydat na policjanta powinien cechować się odpornością na stres, umiejętnością pracy w zespole oraz wysokimi standardami etycznymi. Ważne jest również, aby mieć powołanie do tej służby i chęć niesienia pomocy innym.

Co zawiera CV i list motywacyjny do policji?

Przygotowanie CV i listu motywacyjnego to kluczowy element procesu aplikacyjnego. W CV do policji należy uwzględnić:

 • Wykształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków związanych z prawem czy bezpieczeństwem
 • Doświadczenie zawodowe, zwłaszcza to związane z pracą w służbach mundurowych lub ochronie
 • Umiejętności przydatne w służbie, takie jak znajomość języków obcych czy prawo jazdy
 • Osiągnięcia sportowe, które mogą świadczyć o dobrej kondycji fizycznej

List motywacyjny powinien z kolei podkreślać motywację do podjęcia służby w policji, cechy i umiejętności predysponujące do tej pracy, oraz gotowość do ciągłego rozwoju i doskonalenia się.

Jaki jest zakres obowiązków policjanta?

Praca policjanta to nie tylko ściganie przestępców, ale również współpraca z innymi pracownikami komendy. Do moich obowiązków jako funkcjonariusza należy m.in.:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zapobieganie przestępczości i wykroczeniom
 • Prowadzenie działań dochodzeniowo-śledczych
 • Ochrona życia i mienia obywateli
 • Kontrola ruchu drogowego
 • Poszukiwanie osób zaginionych
 • Edukacja w zakresie prewencji

Zakres obowiązków może się różnić w zależności od specjalizacji i stanowiska w strukturach policji.

Ile zarabia policjant? Analiza zarobków na różnych stanowiskach

Zarobki policjantów są uzależnione od wielu czynników, takich jak stopień służbowy, staż pracy czy pełniona funkcja. Średnie zarobki brutto w policji według danych z 2021 roku kształtowały się następująco:

 • Posterunkowy (najniższy stopień): około 3500-4000 zł
 • Aspirant: około 5000-6000 zł
 • Komisarz: około 7000-8000 zł
 • Komendant wojewódzki: powyżej 10000 zł

Należy pamiętać, że oprócz podstawowego wynagrodzenia, funkcjonariusze mogą otrzymywać dodatki za służbę w nocy, w dni świąteczne czy za pracę w trudnych warunkach.

Jakie są możliwości awansu w policji?

Kariera w policji oferuje wiele możliwości awansu. Ścieżka kariery może wyglądać następująco:

 1. Posterunkowy
 2. Starszy posterunkowy
 3. Sierżant
 4. Starszy sierżant
 5. Sierżant sztabowy
 6. Młodszy aspirant
 7. Aspirant
 8. Starszy aspirant
 9. Aspirant sztabowy
 10. Podkomisarz
 11. Komisarz
 12. Nadkomisarz
 13. Podinspektor
 14. Młodszy inspektor
 15. Inspektor
 16. Nadinspektor
 17. Generalny inspektor

Awans zależy od stażu pracy, osiągnięć zawodowych, wykształcenia oraz wyników w służbie.

Czy praca w policji to dobry wybór? Wady i zalety zawodu

Jak każda profesja, zawód policjanta ma swoje plusy i minusy. Do zalet można zaliczyć:

 • Stabilne zatrudnienie i pewność pracy
 • Możliwość niesienia pomocy innym i realnego wpływu na bezpieczeństwo społeczeństwa
 • Różnorodność zadań i możliwość specjalizacji (np. w policji kryminalnej czy laboratorium kryminalistycznym)
 • Wcześniejsze przejście na emeryturę

Z kolei do wad należą:

 • Stresujące i niebezpieczne sytuacje
 • Praca zmianowa, często w nocy i święta
 • Duża odpowiedzialność i presja społeczna
 • Narażenie na negatywne aspekty ludzkiej natury

Jak wygląda dzień z życia policjanta?

Typowy dzień pracy policjanta może się znacznie różnić w zależności od specjalizacji i przydzielonych zadań. Może obejmować:

 • Patrolowanie ulic i reagowanie na zgłoszenia
 • Prowadzenie dochodzeń i przesłuchań
 • Zabezpieczanie dowodów i śladów przestępstw
 • Wypełnianie dokumentacji i raportów
 • Udział w akcjach prewencyjnych i edukacyjnych
 • Współpracę z innymi służbami i instytucjami

Praca policjanta często wiąże się z nieprzewidywalnością i koniecznością szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje.

Jakie specjalizacje można wybrać w policji?

Policja oferuje wiele możliwości specjalizacji, co pozwala funkcjonariuszom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. Popularne specjalizacje to:

 • Policja kryminalna
 • Dochodzeniowo-śledcza
 • Ruch drogowy
 • Prewencja
 • Technika kryminalistyczna
 • Cyberprzestępczość
 • Antyterrorystyka

Wybór specjalizacji często zależy od predyspozycji, doświadczenia i potrzeb danej jednostki policji.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w policji?

Rozmowa kwalifikacyjna to ważny etap rekrutacji do policji. Aby się do niej przygotować:

 1. Zapoznaj się dokładnie z zadaniami i strukturą policji
 2. Przygotuj się do odpowiedzi na pytania o motywację do służby
 3. Bądź gotowy omówić swoje mocne strony i umiejętności przydatne w pracy policjanta
 4. Przygotuj przykłady sytuacji, w których wykazałeś się cechami pożądanymi u funkcjonariusza
 5. Bądź świadomy aktualnych wyzwań stojących przed policją

Pamiętaj, że komisja rekrutacyjna będzie oceniać nie tylko Twoją wiedzę, ale także postawę i prezencję.

Podsumowanie: Najważniejsze punkty do zapamiętania

 • Proces rekrutacji do policji jest wieloetapowy i wymaga spełnienia szeregu kryteriów
 • CV i list motywacyjny powinny podkreślać umiejętności i cechy przydatne w służbie
 • Zarobki policjantów zależą od stopnia, stażu i pełnionej funkcji
 • Kariera w policji oferuje możliwości awansu i specjalizacji
 • Praca policjanta wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale daje też satysfakcję z niesienia pomocy innym
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej powinno obejmować znajomość specyfiki pracy w policji i aktualnych wyzwań

Zawód policjanta to nie tylko praca, ale przede wszystkim służba społeczeństwu. Wymaga oddania, odwagi i ciągłego doskonalenia się. Jeśli czujesz, że masz predyspozycje do tej roli i chcesz stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli, kariera w policji może być dla Ciebie idealnym wyborem.

Przeczytaj również: Poradnik: Jakie są różnice między pracą sezonową a pracą tymczasową?

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.

Oferty pracy

Radca prawny

Straz Miejska m. st. Warszawy

Miejskiej realizują swoje zadania w wielu dziedzinach- poczynając od codziennych patroli ulicznych, przez współpracę z policją

Aplikuj

starszy specjalista

budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Komendy Stołecznej Policji: http://ksp.bip.policja.gov.pl/ksp… e-mail: dobor@ksp.policja.gov.pl Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej…

Aplikuj

starszy referent

.WEJHEROWO.KPP.POLICJA.GOV.PL Wymagania związane ze stanowiskiem pracy niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie…

Aplikuj

starszy specjalista

na stronie internetowej http://slaska.bip.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja…

Aplikuj

Aplikant (praca w charakterze Strażnika Miejskiego)

Straz Miejska m. st. Warszawy

Miejskiej realizują swoje zadania w wielu dziedzinach- poczynając od codziennych patroli ulicznych, przez współpracę z policją

Aplikuj

Artykuły z serii Służby mundurowe (1)