BHP

Wszystko, co o BHP powinien wiedzieć i pracodawca i pracownik

Co pracownik powinien wiedzieć o bhp ?

Przepisy BHP, czyli odnoszące się do Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są niezwykle ważnym elementem pracy jako takiej. To wynikające z nich obowiązki i prawa zarówno pracownika, jak i pracodawcy, mają bezpośrednie przełożenie na to, czy wykonywane zajęcie będzie bezpieczne. Przepisy te powstały bowiem, by chronić każdą ze stron. Jakie są zatem obowiązki i prawa związane z zakładowym BHP?

Twoja pierwsza praca – co musisz wiedzieć o BHP?

Oczywiście z pojęciem BHP można spotkać się już znacznie wcześniej niż podczas swojej pierwszej pracy, jednak to wówczas stają się one na tyle ważne, że na pracowniku ciąży odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Podstawowe informacje dla tych, którzy zaczynają swoją pracę związane są z przestrzeganiem zasad.

  1. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obowiązują każdego i każdy im podlega.
  2. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają w związku z tym obowiązki.
  3. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdego pracownika – niezależnie od stanowiska.
  4. Za organizację kursu odpowiada pracodawca, za udział pracownik.
  5. Umiejętność stosowania się do zasad może podlegać ocenie.

Przepisy BHP a podstawa prawna

Niezależnie od tego czy pracujesz na umowę o pracę czy jest to praca na zlecenie, w każdych warunkach powinieneś znać przepisy, jakie obowiązują w danym miejscu pracy. Skąd jednak wywodzą się te zasady? Przede wszystkim z kodeksu pracy oraz z regulaminu danego zakładu.[1]

Rozdział pierwszy opisuje podstawowe obowiązki pracodawcy względem zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, natomiast rozdział drugi prawa i obowiązki pracowników, którzy na danym stanowisku będą pracowali. Szukając ofert pracy, warto zwrócić uwagę na taki typ pracodawcy, który przestrzega podstawowych przepisów.

Obowiązki pracodawcy dającego oferty pracy

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników musi zadbać o bezpieczeństwo i higienę ich pracy. Co ważne, pracodawca jest zmuszony spełnić warunki bezpiecznej pracy w stosunku do osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i z pracy na zlecenie. To oznacza, że nie ma rozgraniczenia na umowy cywilnoprawne i wynikające z kodeksu.

Zgodnie z paragrafem drugim wyżej wymienionej ustawy, pracodawca jest zobowiązany między innymi:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

[

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.

Artykuły z serii Praca fizyczna (12)