Praktyki czy staż – co wybrać?

3 minuty

Praktyki czy staż – co wybrać?

Celem praktyk i staży jest przygotowanie absolwentów i przyszłych pracowników do praktycznego wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców. Praktyki i staże są  cenione szczególnie przez ludzi młodych wchodzących dopiero na rynek pracy lub  pracowników którzy chcą się przebranżowić. Zwiększa to ich szanse na otrzymanie stałego zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż, jak i u pracodawcy, któremu można wykazać udokumentowaną praktykę zawodową zdobytą w ramach praktycznego wykonywania zadań. Odbycie stażu posłuży uczniom do nabycia umiejętności samodzielnego wykonywania pracy, zwiększy mobilność międzysektorową oraz pozwoli nabyć doświadczenie w środowisku pracy co bezpośrednio zwiększy jego szanse na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości.

Różnice pomiędzy stażem, a praktykami.

Staż

Programy stażowe są organizowane bezpośrednio przez pracodawców oraz organizowane są we współpracy z urzędami pracy, które pokrywają część kosztów, a w zamian za to np. deklarują możliwość zatrudnienia stażysty. Staż może trwać maksymalnie od 1 miesiąca do 12 miesięcy. Pracodawca przydziela stażyście określone obowiązki, które ma wykonywać  i może rozliczyć go z ich wykonania. Pracodawca również może określić ile godzin tygodniowo stażysta ma pracować. Staże mogą być płatne oraz bezpłatne. Wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy. Po zakończeniu stażu pracodawca wystawia opinię, którą można zaprezentować w trakcie poszukiwania zatrudnienia w przyszłości – jako potwierdzenie cech wskazanych w CV.   

Firmom  zależy na tym, żeby potencjalni pracownicy zdobywali kluczowe umiejętności. Staż to dla studenta oraz absolwenta doskonała okazja, by poznać daną branżę i wykorzystać w praktyce wiedzę zdobytą w trakcie nauki. Firmy które organizują programy stażowe często zatrudniają na stałe najlepszych stażystów.

Praktyki

Praktyki zawodowe można odbywać u dowolnego pracodawcy, z dowolnej branży w sytuacji kiedy wyrazi na to zgodę. Podczas studiów przeważnie uczelnie przedstawiają studentom listę firm w których mogą odbyć praktyki zawodowe.  Czas praktyk jest indywidualnie ustalany. Praktykant wykonuje polecenia swojego opiekuna. Strony podpisują umowę (zwykle jest to umowa zlecenie lub o dzieło). Przepisy prawa nie narzucają obowiązku wypłacania wynagrodzenia za odbywanie praktyki. Chyba, że strony ustalą to inaczej i uwzględnią to w umowie.

Co wybrać?

Staż i praktyka , bardzo często są stawiane na równi. Obie formy zatrudnienia pełnią podobną rolę. Dla  pracodawcy jest to szansa na doraźną pomoc w zleceniu niewielkich zadań, a przede wszystkim częściowo wykwalifikowanie pracownika, który może zostać w firmie i zatrudnić się w firmie na stałe.

Różnica między stażem a praktykami sprowadza się do tego, że stażysta ma konkretne obowiązki do wypełnienia. Odbycie stażu pozwala na zapoznanie się ze specyfiką pracy w danej branży, stanowisku oraz firmie. W ten sposób uczy się on praktycznych i konkretnych umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości. Stażysta, zwłaszcza gdy korzysta z urzędu pracy, może otrzymać niewielkie wynagrodzenie.

Pamiętaj o dokumentach

Niezależnie od tego jakie obowiązki wykonywałeś, niezależnie u jakiego pracodawcy ważne jest aby uzyskać z zakładu pracy dokument poświadczający o odbyciu praktyk czy staży. Dokument powinien zawierać podsumowanie i ocenę wykonanych zadań oraz list referencyjny. Praktykant lub stażysta powinien o tym pamiętać i poprosić opiekuna o przygotowanie takiego dokumentu. Będzie on przydatny podczas poszukiwania pracy oraz na rozmowach kwalifikacyjnych.

Umowa o pracę – przeczytaj poradnik

Umowa o dzieło – przeczytaj poradnik

Umowa  zlecenie – przeczytaj poradnik

Umowa  agencyjna – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.