Mówisz KZN, myślisz CNC | Praca w okolicy
28 grudnia, 2021

Mówisz KZN, myślisz CNC

Skomputeryzowane centra obróbcze CNC to kręgosłup działalności produkcyjnej KZN Bieżanów, wiodącego podmiotu wytwarzającego kluczowe elementy nawierzchni szynowej – rozjazdy, skrzyżowania i układy torowe. Dowiedz się więcej o specyfice pracy przy niecodziennie spotykanych urządzeniach sterowanych numerycznie.

Nowoczesny przemysł nastawiony jest na jak najbardziej wydajne, precyzyjne i powtarzalne procesy produkcyjne. Dlatego w obszarze obróbki materiałowej prym wiodą dziś maszyny sterowane numerycznie (CNC, ang. Computerized Numerical Control). Urządzenia te spotkać można w większości zakładów produkcyjnych od niewielkich zakładów podwykonawczych i usługowych po wiodące firmy z branży motoryzacyjnej, lotniczej i kolejowej. Przykładem firmy, która w znaczący sposób opiera procesy produkcyjne o sterowane komputerowo centra obróbcze są Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”.

Z jakiej technologii korzystamy?

Era CNC zaczęła się u nas jeszcze w latach 90. ub. wieku, kiedy na hali pojawiła się dwuwrzecionowa ciężka obrabiarka Waldrich-Coburg. Z czasem centra obróbcze tego typu wyparły sterowane ręcznie strugarki czy wiertarki. Aktualnie w naszym krakowskim zakładzie posiadamy – siedem wrzecion przeznaczone do ciężkiej obróbki metali, pozwala nam to obrabiać miesięcznie 2,5 tyś. ton materiału  co przekłada się na kilkaset  wyprodukowanych zwrotnic i półzwrotnic, krzyżownic, kompletnych rozjazdów kolejowych, należy również pamiętać o naszym drugim bardzo ważnym segmencie sprzedaży jakim jest nawierzchnia tramwajowa w przypadku której produkcja sięga kilkunastu rozjazdów miesięcznie – mówi Tomasz Olszyński, dyrektor produkcji KZN Bieżanów.

Praca odbywa się na nowoczesnych centrach CNC sterowanych oprogramowaniem Sinumerik lub Heidenhain, z których część to urządzenia do obróbki wielkogabarytowej typu Gantry, z ruchomą bramą przesuwającą się wzdłuż stołu obróbczego i wrzecionami pracującymi w 3 lub 4 osiach. Specyficznym i bardzo niszowym wyzwaniem, leżącym na pograniczu obsługi maszyn CNC, jest praca przy sterowanych cyfrowo zgrzewarkach elektroiskrowych czy giętarkach.  – dodaje Olszyński.

Nowoczesne centrum CNC stosowane do obróbki wielkogabarytowej w KNZ Bieżanów

Rewolucja technologiczna obejmująca przemysł wytwórczy w Polsce w ostatnich latach, w której, jak widać, firma z krakowskiego Bieżanowa aktywnie uczestniczy, spowodowała gwałtowny przyrost ilości urządzeń CNC. Skoro zaś są one tak bardzo uniwersalnym i rozpowszechnionym narzędziem produkcyjnym, to na rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na zawody związane z obsługą tych urządzeń – programistów, pomocników operatorów i samodzielnych operatorów CNC. Mimo daleko posuniętej cyfryzacji obróbki, człowiek pozostaje kluczowym ogniwem procesu produkcyjnego planującym działania i na bieżąco zarządzającym skomplikowanymi operacjami wykonywanymi przez maszyny.  

W czym się specjalizujemy?

W bieżanowskim zakładzie na maszynach CNC obrabiane są zarówno nieduże elementy takie jak płyty służące do mocowania szyn, czy wkładniki do krzyżownic, opórki do zwrotnic kolejowych, jak i długie iglice rozjazdowe, niezwykle twarde i ciężkie odlewy ze staliwa wysokomanganowego, czy utwardzane cieplnie elementy szynowe. Każda z ww elementów składających się później na pełnoprawny rozjazd wymaga najwyższej precyzji i nadania specyficznego kształtu, służą temu najwyższej klasy dedykowane kolejnictwu głowice obróbcze. Praca operatora wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za produkt – wszak na bazie obrobionych przez niego podzespołów zmontowane zostaną rozjazdy i układy torowe po których codziennie poruszają się setki tramwajów wypełnionych ludźmi, pociągów towarowych przewożących tony rozmaitych materiałów, czy pasażerskie, mknące często z prędkością 200 czy 250 km/h.

Nowoczesny park maszynowy jaki posiadamy wymaga wysoce specjalistycznych kadr. Zatrudnieni w KZN-ie na co dzień wykorzystują nowoczesne i dedykowane naszej specjalistycznej produkcji głowice kształtowe i oczywiście sondy pomiarowe. Dodatkowo uzyskując na koszt pracodawcy uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu „0”. – mówi Olszyński – Zespół operatorów, pomocników i programistów tworzą młodzi ludzie, którym proponujemy atrakcyjne, uczciwe i czytelne warunki współpracy.

Praca w KZN Bieżanów to bez wątpienia praca stabilna, oparta na uczciwych zasadach wynikających z kodeksu pracy i wynikających z niego uregulowań wewnętrznych firmy. Firma z blisko 80-letnią tradycją istnienia, o ugruntowanej rynkowej pozycji, obsługująca długofalowe inwestycje w infrastrukturę szynową w kraju i zagranicą, zapewnia swoim pracownikom bezpieczeństwo i rozwój.

Jako, że nasze procesy obróbcze realizowane są 24/7, to by zapewnić ich ciągłość opieramy się na równoważnym systemie pracy, tzn. praca w systemie 12h w dzień (6:00-18:00) a następnie praca 12h w nocy (18:00 – 06:00), w którym grafik oraz zadania do wykonania podczas danej zmiany są precyzyjnie zaplanowane przez planistów oraz rejestrowane w transparentnym i weryfikowalnym systemie RCP. Składowe pensji związane z tym systemem pracy, są oczywiście oparte o regulacje kodeksu pracy  

– podkreśla dyrektor produkcji w krakowskiej fabryce KZN-u.

Jak się pracuje w KNZ Bieżanów?

Pracodawca opiera współpracę z załogą o zasadę win – win, czyli sytuacje trudne, potencjalnie konfliktowe staramy rozwiązać na zasadzie wypracowania wspólnego dobra wszystkich stron zainteresowanych – ważne jest dla nas budowanie zespołów, które oparte jest na szacunku, zaufaniu i różnorodności kompetencji i charakterów. Zatrudnieni w KZNie są dodatkowo nagradzani za wydajność, efektywność wzorową postawę BHP w ramach programów motywacyjnych, pomysły usprawniające pracę lub generujące oszczędności. Zatrudnienie w firmie mogą znaleźć zarówno doświadczeni operatorzy, jak i osoby będące dopiero po kursie operatora CNC. Co dla młodych ludzi szczególnie ważne, od początku pracy w Bieżanowie mają przedstawioną czytelną ścieżkę kariery, opartą o szkolenia, kursy i inne procesy poszerzania kwalifikacji i obsługę kolejnych frezarek CNC. Kreowana jest indywidualna, realna i zaprezentowana w czasie ścieżka awansu, od pomocnika do pełnoprawnego operatora z uprawnieniami do wprowadzania i szkolenia nowozatrudnionych.

Obserwując rozwój firm produkcyjnych – przyszłość zawodów związanych z maszynami sterowanymi numerycznie rysuje się w jasnych barwach. Szczególne wzięcie będą mieć w najbliższych latach specjaliści o szerokim spektrum kompetencji. KZN Bieżanów jest bez wątpienia miejscem, gdzie można w bezpiecznym, stabilnym i przyjaznym otoczeniu budować swoją zawodową pozycję, obsługując szerokie i wciąż rozrastające się spektrum maszyn CNC, korzystając z różnorodnych i często nietypowych narzędzi/głowic obróbczych.

Sprawdź też: Operator maszyn CNC – czym się zajmuje?

Redakcja
Redakcja

Dodaj komentarz