Murarz

Murarz odpowiada za układanie cegieł, bloczków czy kamieni zgodnie z projektem budowlanym. Jego zadania obejmują przygotowywanie zaprawy, wykonywanie murów, ław fundamentowych i ścian, a także zakładanie izolacji termicznych i akustycznych. Dodatkowo musi znać techniki murarskie, umiejętnie posługiwać się narzędziami budowlanymi oraz być zaznajomionym z rysunkami technicznymi.

W Polsce, do wykonywania zawodu murarza, czasami wymaga się ukończenia technikum budowlanego lub innej szkoły zawodowej, choć często zdobycie umiejętności odbywa się poprzez praktykę. Doświadczenie w pracy z różnymi materiałami budowlanymi jest atutem.

Murarz musi działać precyzyjnie, zgodnie z przepisami budowlanymi, a także dbać o estetykę wykonywanych prac. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy na placu budowy, umiejętność pracy w zespole oraz zdolności organizacyjne są kluczowe. Profesjonalny murarz musi być elastyczny, gotów do dostosowywania się do zmieniających się warunków i technologii budowlanych, aby efektywnie spełniać wymagania współczesnej branży budowlanej.