Kurier

Kurier zajmuje  się dostarczaniem przesyłek od nadawcy do odbiorcy. Odpowiada za sprawne i bezpieczne przemieszczanie towarów, zarówno dokumentów, paczek, jak i innych przesyłek. Jego główne obowiązki obejmują zorganizowaną trasę dostaw, utrzymanie przesyłek w nienaruszonym stanie, obsługę dokumentacji związanej z przesyłkami, a także udzielanie informacji o terminach dostaw. Wymaga się od niego punktualności, zorganizowania oraz umiejętności skutecznej organizacji czasu pracy. Kurierzy często korzystają z własnych pojazdów dostawczych, dlatego posiadanie prawa jazdy i znajomość zasad ruchu drogowego jest niezbędna. W Polsce, do wykonywania zawodu kuriera, nie wymaga się specjalnego wykształcenia, ale doświadczenie w pracy związanej z logistyką czy obsługą przesyłek może być atutem. Znajomość obsługi urządzeń do skanowania przesyłek oraz umiejętność obsługi komputera i terminali płatniczych również są istotne. Skrupulatność, komunikatywność i umiejętność pracy w dynamicznym środowisku są kluczowe dla efektywnej pracy kuriera. Ponadto, kurierzy powinni być odporni na stres, gotowi na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków i zawsze dbać o dobre relacje z klientami.