Kamieniarz

Kamieniarz to fachowiec, który zajmuje się obróbką kamienia naturalnego, tworząc z niego różnego rodzaju elementy, takie jak nagrobki, blaty kuchenne, parapety, schody, czy elewacje budynków. Jest to zawód o długiej historii i wymagający dużej precyzji oraz umiejętności manualnych.

Charakterystyka pracy kamieniarza

Praca kamieniarza jest fizycznie wymagająca i odbywa się w różnych warunkach. Część pracy wykonywana jest w warsztacie, gdzie kamień jest cięty, szlifowany i polerowany. Inne zadania realizowane są na placach budowy, gdzie kamieniarze montują gotowe elementy.

Do głównych obowiązków kamieniarza należy:

Obróbka kamienia naturalnego, w tym cięcie, szlifowanie, polerowanie i rzeźbienie.
Montaż kamiennych elementów, takich jak nagrobki, blaty, parapety, schody, czy elewacje.
Obsługa maszyn i urządzeń do obróbki kamienia.
Współpraca z klientami w celu dobrania odpowiedniego kamienia i projektu.
Dbanie o bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy.

Zarobki kamieniarza

Mediana zarobków kamieniarza w Polsce wynosi około 5500 zł brutto. Zarobki te mogą się jednak różnić w zależności od doświadczenia pracownika, jego umiejętności, specyfiki pracy (np. praca z marmurem jest zazwyczaj lepiej płatna) oraz miejsca zatrudnienia (firmy w dużych miastach oferują zazwyczaj wyższe wynagrodzenia).
Wymagania stawiane kamieniarzowi

Aby zostać kamieniarzem, nie jest wymagane ukończenie konkretnego kierunku studiów. Wystarczy ukończenie szkoły zawodowej o profilu kamieniarskim lub technikum budowlanego. Istotne jest również posiadanie następujących umiejętności:

Dobre zdolności manualne
Precyzja i dokładność
Umiejętność czytania rysunku technicznego
Wyobraźnia przestrzenna
Dobra kondycja fizyczna
Umiejętność pracy w zespole

Możliwości zatrudnienia

Kamieniarze mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach kamieniarskich, firmach budowlanych, a także na własny rachunek. Zapotrzebowanie na usługi kamieniarskie jest stabilne, a szanse na znalezienie pracy w tym zawodzie są dobre.

Kamieniarstwo to ciekawy i wymagający zawód, który daje możliwość pracy z pięknym materiałem, jakim jest kamień naturalny. Praca kamieniarza jest stabilna i dobrze płatna, a osoby z odpowiednimi umiejętnościami i predyspozycjami mogą bez problemu znaleźć zatrudnienie.
Ważne informacje:

Mediana zarobków kamieniarza w Polsce wynosi około 5500 zł brutto.
Do głównych obowiązków kamieniarza należy obróbka kamienia naturalnego, montaż kamiennych elementów oraz obsługa maszyn i urządzeń.
Aby zostać kamieniarzem, nie jest wymagane ukończenie konkretnego kierunku studiów. Wystarczy ukończenie szkoły zawodowej o profilu kamieniarskim lub technikum budowlanego.
Zapotrzebowanie na usługi kamieniarskie jest stabilne, a szanse na znalezienie pracy w tym zawodzie są dobre.