Hydraulik

Hydraulik to specjalista zajmujący się instalacjami hydraulicznymi, odpowiada za montaż, konserwację i naprawę systemów wodno-kanalizacyjnych oraz grzewczych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji, eliminacja awarii, a także dostosowywanie układów do indywidualnych potrzeb klienta. Hydraulik przeprowadza diagnostykę, montuje rury, armaturę i urządzenia sanitarno-techniczne, a także zajmuje się konserwacją i modernizacją istniejących instalacji. W Polsce, do wykonywania zawodu hydraulika, niezbędne jest ukończenie szkoły zawodowej lub technikum o kierunku instalacyjno-hydraulicznym, a także posiadanie uprawnień do wykonywania prac instalacyjnych. Wymaga się także praktyki zawodowej oraz umiejętności czytania projektów technicznych. Hydraulicy powinni być świadomi norm i przepisów związanych z bezpieczeństwem instalacji oraz zdolni do pracy w zespole, zwłaszcza przy współpracy z innymi specjalistami budowlanymi. Umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych, precyzja oraz orientacja w detalach są kluczowe w codziennej pracy hydraulika.