Formy zatrudnienia – umowa zlecenie

2 minuty

Na skróty

Umowa-zlecenie


Jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. Potocznie często nazywana jest ,,śmieciówką” – jeżeli masz propozycję pracy i zastanawiasz się czy zaakceptować ofertę z umową zlecenie ten wpis jest dla Ciebie. W artykule przedstawimy jakie są wady i zalety oraz czym charakteryzuje się praca na takiej umowie.

Podstawowe elementy wskazujące na wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia

 • Nie ma określonego wymiaru godzinowego czasu pracy. Jej rozpoczęcia i zakończenia.
 • Samodzielność i swoboda w organizowaniu swojej pracy.
 • Brak kierownictwa zlecającego pracę.
 • Od roku 2018 obowiązuje minimalna stawka godzinowa – w roku 2019 wynosi 14,70zł.
 • Możliwość zastąpienia zleceniobiorcy przez osobę trzecią.
 • Od woli pracodawcy zależy wprowadzenie płatnych zwolnień lekarskich i urlopów

Zbyt wiele elementów pracowniczych spowodowałoby przekształcenie jej w umowę o pracę.

Umowę-zlecenie można wypowiedzieć w dowolnym momencie, może to zrobić każda ze stron. Rozwiązanie umowy następuję ze skutkiem natychmiastowym, chyba że w umowie został określony termin wypowiedzenie umowy. Gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstałą szkodę.

Emerytura przy umowie zlecenie.

Obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (odpowiednio 19,52% i 8%) lecz pomimo oskładkowania, tego typu umowy cywilnoprawne nie wliczają się do stażu pracy (od którego zależą takie uprawnienia pracownicze jak np. urlop wypoczynkowy).

Urlop wypoczynkowy i macierzyński przy umowie zlecenie.

Prawo zezwala na swobodne kształtowanie umowy i jej ustaleń dlatego może znaleźć się w niej punkt o przerwie w wykonywaniu zadań – płatnej przerwie lub o obniżeniu wynagrodzenia na czas trwania nieobecności. W praktyce zleceniobiorca zyskuje więc prawo do urlopu wypoczynkowego – płatnego lub bezpłatnego.

Urlop macierzyński przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. W przypadku pracy na umowie zlecenie pracowniczkom w ciąży przysługuje zasiłek macierzyński lecz należy dobrowolnie zadeklarować zgodę na odprowadzanie tej składki.

Ubezpieczenie chorobowe daje Ci prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. Pamiętaj jednak, że zasiłek chorobowy przysługuje dopiero po 90 dniach. Zasiłek macierzyński przysługuje już od 1 dnia.

W wszystkich  przypadkach zasiłek jest wypłacany ze środków ZUS, a nie zleceniodawcy.

Studenci i uczniowie do 26 roku życia nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Składki które  odprowadza się w przypadku umowy zlecenia.

 • Ubezpieczenie emerytalne – 19,52% (po 9,76% płaci zleceniodawca i zleceniobiorca)
 • Ubezpieczenie rentowe – 8% (6,5% opłaca zleceniodawca, a 1,5% zleceniobiorca)
 • Ubezpieczenie wypadkowe – od 0,40 do 3,60% w zależności od stopnia ryzyka (w całości opłaca je zleceniodawca)
 • Ubezpieczenie zdrowotne – 9% (w całości opłaca je zleceniodawca)
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) – 0,10% (w całości opłaca je zleceniodawca)
 • Fundusz Pracy – 2,45% (w całości opłaca je zleceniodawca)

Dodatkowo możesz się zdecydować na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (2,45%), które będziesz musiał w całości opłacić.

Jeżeli masz dodatkowe pytanie do tego artykułu. Zostaw komentarz poniżej.

Umowa o pracę – przeczytaj poradnik

Umowa o dzieło – przeczytaj poradnik

Umowa  agencyjna – przeczytaj poradnik

Praktyki i staże – przeczytaj poradnik

fot. https://pixabay.com/pl/

Chcemy Ci pomóc w wyborze Twojej drogi zawodowej.