Dietetyk zakres zadań i możliwe specjalizacje | Praca w okolicy
7 lutego, 2021

Dietetyk zakres zadań i możliwe specjalizacje

Dietetyk, to zawód cieszący się coraz większą popularnością, a jednocześnie niezwykle odpowiedzialny i wymagający ogromnej wiedzy. Więcej informacji o tym jak zostać dietetykiem z tytułem licencjata lub magistra możesz znaleźć tutaj

Do zakresu zadań oraz umiejętności dietetyka należą m.in.: planowanie i nadzór w oparciu o podstawy naukowe żywienia indywidualnego oraz zbiorowego ludności. W kompetencji dietetyka leży również stosowanie żywienia klinicznego z zastosowaniem produktów pochodzenia naturalnego oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób. Potrafi ocenić stan odżywienia, sposób żywienia oraz zapotrzebowanie na poszczególne składniki odżywcze dla pacjenta. Dietetyk komponuje jadłospisy, które wchodzą w skład różnych rodzajów diet. Prowadzi on również rozpoznania, bierze udział w działaniach prewencyjnych oraz uczestniczy w terapii otyłości oraz niedożywienia. 

Dietetyk prowadzi także nadzór nad jakością surowców oraz produktów żywnościowych oraz warunków w jakich są one przechowywyane. Do zadań dietetyka należy także udzielanie porad żywieniowych i szeroko pojętej edukacji żywieniowejEdukacja żywieniowa w dzisiejszych czasach nabiera coraz większego znaczenia głównie z powodu rosnącej liczby ludzi otyłych. Prewencja chorób dietozależnych do których można zaliczyć m.in. otyłość jest niezwykle istotna, stąd jej znaczenie jest ogromne.

Cechy dietetyka

Jak widać zakres zadań dietetyka jest naprawdę duży. Ważne jest to, aby dietetykiem była osoba posiadająca pewne cechy charakteru niezwykle pomocne w tym zawodzie. Po pierwsze osoba będąca dietetykiem musi być otwarta na drugiego człowieka i chętna do pacy z ludźmi. 

Po drugie powinna wykazywać się empatią oraz zrozumieniem. Niezwykle ważne jest, aby spróbowała postawić się na miejscu drugiej osoby i postarała się zrozumieć jej sytuację oraz problem. Dietetyk powinien być również bardzo cierpliwy i posiadać umiejętność słuchania. Istotne jest, aby była to osoba, która potrafi dodać otuchy i motywować do działania i dążenia do celu.

Specjalizacje w zawodzie dietetyka

Zawód dietetyka daje możliwość kształcenia w wielu specjalizacjach. Jest ich całkiem sporo i cechuje je duża różnorodność. Po krótce przyjrzymy się kilu z nich.

Dietetyk kliniczny – to osoba znajdująca zatrudnienie przede wszystkim w szpitalach czy klinikach. Zajmuje się on ocena stanu odżywienia pacjentów, planowaniem ich diet oraz kwestią możliwych interakcji leków z żywnością. Jego zadaniem są działania mające na celu przywrócenie pacjenta do stanu funkcjonalnego zdrowia żywieniowego. W jego kompetencji znajduje się również edukacja pacjentów. Zarówno w czasie ich leczenia i pobytu w szpitalu jak i w monecie, kiedy są wypisywani do domu

Dietetyk administracyjny – zajmuje się on działaniami w sektorze usług spożywczych. W jego działaniach leży zapewnienie odpowiedniej wartości odżywczej, a także jakości żywności dla ludzi zdrowych oraz chorych.

Dietetyk sportowy to osoba odpowiedzialna za poradnictwo żywieniowe dla ludzi aktywnych fizycznie. Zarówno dla amatorów i osób uprawiających rekreacyjną aktywność fizyczną jak i dla profesjonalnych sportowców. W jego kompetencjach leży zapewnienie odpowiedniego sposobu żywienia dla sportowców, łączenie go z aktywnością fizyczną oraz niezbędną suplementacją

Dietetyk pediatryczny – w swojej działalności zawodowej zajmuje się opieką żywieniową nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą. Przygotowuje on jadłospisy zarówno dla dzieci zdrowych jak i chorych. Duże znaczenie ma tutaj edukacja żywieniowa, którą dietetyk pediatryczny prowadzi zarówno z pacjentem jak i jego rodzicami czy opiekunami.

Psychodietetyk to osoba posiadająca wiedzę zarówno z dietetyki jak i psychologii. Jego zadaniem jest rozpoznanie żywieniowych i pozażywieniowych przyczyn problemów np. z utrzymaniem prawidłowej masy ciała i znalezienie sposobu na radzenie sobie z nimi. Psychodietetycy bardzo często uczestniczą w procesie leczenia osób z zaburzeniami odżywiania takimi jak anoreksja, bulimia, czy kompulsywne jedzenie.

Ze względu na duży wachlarz możliwych specjalizacji w zawodzie dietetyka może on znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach. Począwszy od szpitali, domy opieki, sanatoria, przedszkola, siłownie, restauracje czy hotele.

Redakcja
Redakcja

Dodaj komentarz